Hợp đồng thuê thợ sơn nhà có dấu đỏ tại Hà Nội

Hợp đồng thi công thợ sơn nhà, hợp đồng thi công thợ sơn nước có dấu đỏ tại Hà Nội, bảng mẫu hợp đồng thuê thợ thi công trần vách thạch cao chuyên nghiệp Hà Nội, thông thường thì hợp đồng có dạng như sau:
– Căn cứ pháp lệnh hợp đồng kinh tế của Hội đồng nhà nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 25/9/1996 và Nghị định 17 HĐBT ngày 16/1/1990 của HĐBT ban hành hướng dẫn thi hành pháp lệnh hợp đồng kinh tế.
– Căn cứ vào khả năng và nhu cầu hai bên.

BÊN A: Khách hàng.
Đại diện: ……………………………………………………………………………. Chức vụ: ………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại: ………………………………………………………..
BÊN B: Đơn vị thi công.
Dịch vụ: Sơn nhà, Làm trần vách thạch cao
Đại diện: ………………………………………………….
Địa chỉ: ………………………………………………….
Điện thoại: 0965.559.334 hoặc 0945.812.886
Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản sau:
1.NỘI DUNG HỢP ĐỒNG:
– Bên B nhận thi công công trình gồm các hạng mục và giá trị như sau:

STT                                        Hạng mục công trình                          Đơn vị              Đơn giá
1                                              Trần thạch cao giật cấp 9mm            m2                      150.000 đ

2                                             Vách thạch cao 1 mặt                           m2                      140.000 đ

3                                             Thi công sơn nước dulux trọn gói     m2                      40.000 đ

Cộng thêm:
VAT 10% :……………………………………………………………………..

2. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:
Diện tích thi công vách ngăn thạch cao : …………………………………
Giá Trị Hợp Đồng : …………………………………………..……
Bằng chữ: Bằng chữ: ……………………………………………………………………………….…………..……
2.1. Phương thức thanh toán: Thanh toán làm 03 đợt bằng tiền mặt.
2.1.1. Đợt 1: Bên A thanh toán trước 50 % tổng giá trị hợp đồng khi bên B vận chuyển vật tư đến.
Thành tiền: ………………………………………
Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………………………..
2.1.2 Đợt 2 : 30% tổng giá trị của hợp đồng vào thời điểm công trình thi công hoàn thiện phần thạch cao.
Thành tiền: VNĐ : ………………………………………
Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………………………..
2.1.3 Đợt 3 : 20% tổng giá trị của hợp đồng vào thời điểm công trình thi công hoàn thiện toàn diện.
Thành tiền: VNĐ : ………………………………………
Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………………………..

3.TRÁCH NHIỆM HAI BÊN:
Bên A:
– Có trách nhiệm đứng tên trên giấy phép xây dựng và tiến hành thủ tục hoàn công.
– Có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho bên B theo đúng quy định điều 3 của hợp đồng
Bên B:
– Có trách nhiệm hoàn thành và bàn giao công trình thi công phần thạch cao đúng yêu cầu và thời gian cho bên A
– Có trách nhiệm giám sát quyền tác giả trong suốt thời gian thi công.
ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ:
Bên B sẽ không chịu trách nhiệm các nội dung sau :
– Phát sinh mới của bên A yêu cầu.
– Những thay đổi của chủ nhà so với hồ sơ thiết kế ban đầu.
4.ĐIỀU KHOẢN CHUNG:
– Hai bên cùng cam kết sẽ thực hiện theo đúng các điều khoản của hợp đồng, nếu có tranh chấp thì hai bên sẽ cùng nhau thỏa thuận để đạt được sự thống nhất chung. Nếu không đạt được sự thống nhất trong quá trình tranh chấp, thì sự việc sẽ được giải quyết theo khuôn khổ pháp luật nước Cộng hoà XHCN Việt Nam
– Hợp đồng này được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 01bản, bên B giữ 01 bản.
– Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Trên đây là mẫu hợp đồng thuê thợ sơn nhà, thợ sơn nước có dấu đỏ, thợ làm trần vách thạch cao, trường hợp  mà khách hàng có nhu cầu có thể tải về máy và ký kết hợp đồng được thuận tiện nhất. Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi để được tu vấn và phục vụ nhiệt tình nhất.

Email: thosonsuanha@gmail.com

Website: soncuago.net

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of